حفظ حریم شخصی در حساب کاربری گوگل

گوگل مقادیر قابل توجهی اطلاعات شخصی از کاربران خود جمع‌آوری می‌کند. این اطلاعات بسیار بیشتر از چیزی است که فکرش را بکنید؛ هر جست‌وجویی که انجام می‌دهید و هر ویدیویی که در یوتیوب تماشا می‌کنید، در پروفایلتان ثبت خواهد شد. چه گوشی آیفون داشته باشید چه گوشی اندرویدی، نقشه گوگل تمام مکان‌هایی را که در آن حضور دارید...

حفظ حریم شخصی در حساب کاربری گوگل

گوگل مقادیر قابل توجهی اطلاعات شخصی از کاربران خود جمع‌آوری می‌کند. این اطلاعات بسیار بیشتر از چیزی است که فکرش را بکنید؛ هر جست‌وجویی که انجام می‌دهید و هر ویدیویی که در یوتیوب تماشا می‌کنید، در پروفایلتان ثبت خواهد شد. چه گوشی آیفون داشته باشید چه گوشی اندرویدی، نقشه گوگل تمام مکان‌هایی را که در آن حضور دارید...

حفظ حریم شخصی در حساب کاربری گوگل

گوگل مقادیر قابل توجهی اطلاعات شخصی از کاربران خود جمع‌آوری می‌کند. این اطلاعات بسیار بیشتر از چیزی است که فکرش را بکنید؛ هر جست‌وجویی که انجام می‌دهید و هر ویدیویی که در یوتیوب تماشا می‌کنید، در پروفایلتان ثبت خواهد شد. چه گوشی آیفون داشته باشید چه گوشی اندرویدی، نقشه گوگل تمام مکان‌هایی را که در آن حضور دارید...

حفظ حریم شخصی در حساب کاربری گوگل

گوگل مقادیر قابل توجهی اطلاعات شخصی از کاربران خود جمع‌آوری می‌کند. این اطلاعات بسیار بیشتر از چیزی است که فکرش را بکنید؛ هر جست‌وجویی که انجام می‌دهید و هر ویدیویی که در یوتیوب تماشا می‌کنید، در پروفایلتان ثبت خواهد شد. چه گوشی آیفون داشته باشید چه گوشی اندرویدی، نقشه گوگل تمام مکان‌هایی را که در آن حضور دارید...